Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПРОЦЕСОРНИ ШИНИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА 

ИНФОРМАЦИОННА МАГИСТРАЛА

ПРОЦЕСОРНИ ШИНИ 

ШИННА АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

РАЗВИТИЕ НА ШИНАТА PCI 

ШИНА PCI EXPRESS

ШИНА HYPERTRANSPORT 

 

 

Обмена на данни между отделните устройства на  компютъра се извършва  по три много разрядни шини (много проводни линии), съединяващи всички  модули.

 

Процесорни шини в компютъра

 

 

Шина за данни на процесора

Обменя данни между паметта, микропроцесора и периферните устройства. Явява се двупосочна. Разрядността на шината данни е свързана с разрядността на процесора (има 8-, 16-, 32-, 64-разрядни процесори).

 

Към основните режими на работа на процесора при използване на шината данни се отнасят следните:

  • Запис/четене на данни от оперативната памет;

  • Запис/четене на данни от външната памет;

  • Четене на данни от входните устройства;

  • Изпращане на данни към на изходните устройства.

Адресна процесорна шина

 По тази шина процесорът изпраща адресния код на устройство или клетка от паметта, с които ще обменя данни.Адресния код се изпраща еднопосочно от процесора към паметта или съответното устройство.

 

Разрядността на адресната шина определя достъпното адресно пространство. Ако разрядността е  n, то максималния  адрес, който може да бъде зададен по нея е 2n. Именно такова количество клетки от  оперативната памет е достъпно за процесора.

 

Контролна процесорна шина

Транспортира:

  • Сигнали, определящи характера на обмена на данни и информация (вход/изход),

  • Сигнали, синхронизиращи взаимодействието на устройствата, участващи в обмена.

 Основни характеристики на процесорна шина

 

Разрядност на процесорна шина

Количеството битове, едновременно пренасяни по шината. Шините за данни и адреси са с паралелна организация и затова всички битове се пренасят в двоичен режим едновременно.

 

Пропусна способност на процесорна шина

Количеството битове данни и информация, предавани по шината за секунда.