Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

СХЕМЕН НАБОР НА КОМПЮТЪРА (Чип сет)

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА  НА КОМПЮТЪРА

СХЕМЕН НАБОР НА КОМПЮТЪРА (Чип сет)

ИНТЕРФЕЙСИ В КОМПЮТЪРА

ДЪННА ПЛАТКА НА КОМПЮТЪРА

ИНФОРМАЦИОННА МАГИСТРАЛА

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ НА КОМПЮТЪРА

 

 

Схемен набор

Схемният набор е превключващата централа на  дъната платка. Формира около 20% от цената  и ефективната работа на компютъра. Схемният набор обединява почти всички съставни части на  дънната платка. Той е:

  • Контролер за паметта;

  • EIDE контролер;

  • PCI мост (bridge);

  • RTC (real-time clock – часовник в реално време);

  • DMA (direct memory access – пряк достъп до паметта) контролер;

  • IrDA контролер;

  • Контролер за клавиатурата;

  • Контролер за мишката; 

  • USB контролер;

Развитието на процесорите и дизайнът на схемния набор са неразривно свързани. До неотдавна на пазара имаше много производителни на чип сети, но сега те са се ограничили само до Intel, AMD, Via и SiS.

 

Известни са два типа архитектури на схемния набор: със северен и южен мост и т.нар. Intel Hub Architecture (IHA).

Схемен набор със северен и южен мост

 

 

 

         Северният мост контролира повечето функции – системната и кеш паметта, PCI и AGP конекторите.

 

         Южният мост съдържа по-малко елементи – EIDE, сериен и USB контролери.

 

Схемен набор Intel Hub Architecture (IHA)

 

 

 

       Graphics and AGP Memory Controller Hub (GMCH) - подобно на северния мост, комуникира с процесора през системната шина и действа като контролер за паметта и AGP, като понякога има и вградена аудио- поддръжка AMR (audio modem riser). GMCH не поддържа PCI контролер.

 

        I/O Controller Hub (ICH) GMCH - подобно на южния мост, се отнася за основните I/O форми (USB, серийни портове и т.н.) ICH е също и PCI контролер.

 

ICH комуникира с GMCH през 233MBps шина, която е с два пъти по-голяма широчина на лентата отколкото при обикновената връзка между южен и северен мост. IHA различава простите от сложните данни и  оптимизира потока данни специално за тях.