Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА  НА КОМПЮТЪРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

СХЕМЕН НАБОР НА КОМПЮТЪРА (Чип сет)

ИНТЕРФЕЙСИ В КОМПЮТЪРА

ДЪННА ПЛАТКА НА КОМПЮТЪРА

ИНФОРМАЦИОННА МАГИСТРАЛА

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ НА КОМПЮТЪРА

 

 

Централен блок на компютъра

Метална кутия, в която са събрани всички основни възли на компютърната система  /без монитора и периферните устройства/.

 

Дънна /системна/ платка

Печатна платка върху, която се разполагат  всички компоненти на компютъра.

 

Информационна магистрала

Паралелно разположени проводници, по които протичат сигналите между отделните възли на компютъра. 

 

 

 

Чипсет /схемен набор/

Комутатор на движението на данните в компютъра. Включва голяма част от контролерите за управление компонентите на компютъра.

 

Процесор

Главен изпълнителен механизъм в компютъра.

 

Слотове /съединители/

Върху тях се закрепят платки /карти/, чрез които компютъра управлява периферните устройства и изпълнява разнообразни функции.

 

Оперативна памет

Място, където се съхраняват операционната система и изпълнимите от компютъра програми.     

 

Външна памет

Склад, където компютъра съхранява информация, която може да му бъде необходима.

 

Захранване

Преобразувател на променливотоковото мрежово напрежение в постояннотоково напрежение, необходимо за работата на компютъра.

 

Периферни устройства

Всички устройства, които не са включени в централния блок и които подсигуряват функционирането на компютъра.