Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ СПОРЕД РАЗРЯДНОСТТА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РАЗРЯДНОСТТА

64 - РАЗРЯДНА КОМПЮТЪРНА ТЕХНОЛОГИЯ

 

 

Компютри според разрядността

 

Разрядността на компютъра се определя от адресната шина и дължината на машинната дума, която той може да обработва с една команда на процесора. Развитието на персоналните компютри е пряко свързано с тяхната разрядност, а тя пък зависи от типа на централния процесор.

8 и 16 битовите  компютри  са вече история. Apple 2   и IBM PC AT изиграха своята роля и проправиха пътя на персоналните компютри.

32 битовите  компютри са настоящето. След компютрите с процесори  Intel 386 и 486, днес масово се използват компютри с процесори Pentium.       

64 битовите  компютри са бъдещето. Управлението на големи обеми от данни и сложни програми се превръща в изключително важен фактор на бъдещето. 64-битовата архитектура ще играе ключова роля в това развитие.

Основни изисквания за архитектура от клас Х:

  • Да управлява и обработва данни с Х  битова дължина;

  • Да генерира  както ефективни (създадени и използвани от машинните инструкции), така и физически (адресиращи паметта) Х битови адреси;

  • Вътрешните шини на процесора и шините  на компютъра трябва да бъдат  Х, 2Х или битови;

  • Да е налице двоична съвместимост с компютри от по - нисък клас Х/2 битови. Едни и същи инструкции работят в двата случая с данни с различна дължина. Допустими са и смесени операции с Х и Х/2 битови данни.