Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

СРЕДЕН КЛАС КОМПЮТРИ

СУПЕРКОМПЮТРИ 

 

През следващите години мрежовите компютри ще се използват  широко в ежедневието. Това е свързано с предвижданията -разпределените мрежи и архитектури да  навлязат масово във всички сфери на живота.

Web PC /NC/

Мрежов компютър, който основно служи за осъществяване на връзка с мрежата.  Специализацията го прави  по-бърз, по-добре приспособен за мрежова работа и значително по евтин. Теоретично  всичко, което може да се направи  с персонален компютър,  може да се изпълни и с мрежовия компютър, но със сравнително по-малко разходи.

мрежови компютри

            Ключови технологии :

Архитектура

Ниво

Обяснение

Приложно ниво

Независими, от платформата езици за програмиране.

Ниво на представяне

Виртуална машина, изолираща приложния от системния софтуер и хардуер.

Високо ниво

Метод на достъп, графика и др. функции.

Ниско ниво

Микро ядро на операционната система.

Хардур

RISC процесор.

 

Вградени мрежови компютри - най масовия компютър  в обозримо бъдеще. Вграден или реализиран като приставка, той ще функционира в множество домашни уреди - телефон, телевизор, лека кола и на  много други места.