Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ СПОРЕД АРХИТЕКТУРАТА

СТАНДАРТНА  КОМПЮТЪРНА АРХИТЕКТУРА НА ФОН НЕЙМАН

ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ КОМПЮТЪРА

ВЕКТОРНА (СКАЛАРНА) АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

МНОГОПРОЦЕСОРНА  КОМПЮТЪРНА  АРХИТЕКТУРА

 

 

Същност на паралелната обработка на данни

При изпълнение на приложния процес от група процесори се реализира паралелна обработка на данните.

 

          Предимства на паралелната обработка на данни:

  • Осигурява висока производителност на обработката на данни.

  • Осигурява надеждно резервиране. Компонентите на система  за паралелна обработка са лесно взаимозаменяеми.

Транспютер - специализиран микропроцесор, използван за паралелна обработка. Всеки транспютер се състои от процесор, оперативна памет и устройство за предаване на данни. При тази структура транспютерът може едновременно да приема, обработва и предава данни.  Той има няколко порта, което дава възможност да се създават разнообразни структури.

 

Подходи за реализация на паралелната обработка на данни

 

            Единичен набор команди, множествен набор данни  SIMD.

При този подход, една програма управлява всички процесори, които обработват собствени масиви данни под управление на водещ процесор. Използва се при обработка на сигнали в реално време, разпознаване на реч, обработка на изображения, т.е. в тези случаи когато задачите се решават по сходни алгоритми. Технологията ММХ (разширение на мултисредата) се явява разширение на SIMD.

 

Множествен набор команди, множествен  набор данни  MIMD.

При този подход процесорите работят по свои програми, независимо един от друг. Този подход се използва масово при симетричната паралелна обработка (SMP). За решаване на специални задачи се използва масивна паралелна работа (МРР).

 

          Множествен набор команди, единичен набор данни MISD.

Този подход за паралелна обработка има теоретичен характер и не намира практическо приложение.

 

Изисквания за паралелната обработка на данни