Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

СТАНДАРТНА  КОМПЮТЪРНА АРХИТЕКТУРА НА ФОН НЕЙМАН

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ СПОРЕД АРХИТЕКТУРАТА

СТАНДАРТНА  КОМПЮТЪРНА АРХИТЕКТУРА НА ФОН НЕЙМАН

ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ КОМПЮТЪРА

ВЕКТОРНА (СКАЛАРНА) АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

МНОГОПРОЦЕСОРНА  КОМПЮТЪРНА  АРХИТЕКТУРА

 

 

Принципи на фон Нейман

 

Принцип на двоичното кодиране

 През 1946 год.  група учени начело с Нейман ( Г.Голдстайн, А.Беркс) написват статията «Предварително разглеждане  логическата конструкция на електронно изчислително устройства». Там е обосновано използването на  двоична система за представяне на данните в ЕИМ

 

            Принцип на програмното управление

Той осигурява автоматизацията на процесите  на изчисления в  ЕИМ. Съгласно този принцип на фон Нейман, програмата се състои от набор команди, които се изпълняват от процесора автоматично една след друга в определена последователност.

           

           Принцип на еднородността на паметта

Програмите и данните се съхраняват в една и съща памет. Компютърът не различава, какво се съхранява в дадена клетка от паметта – число, текст или команда. Над командите и данни могат да се изпълняват едни и същи действия.

 

            Принцип на адресируемостта

Структурно основната памет се състои от номерирани клетки.  За процесора във всеки момент от времето е достъпна всяка клетка.

 

Структура на компютъра на фон Нейман

 

  Структура на компютър фон Нейман

 

Същностни черти на архитектурата фон Нейман

 

Компютърна архитектура фон Нейман

  • Основен принцип - единичен набор команди, единичен набор данни.

  • Основно приложение - включително процесорите 486 ХХ