Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ СПОРЕД АРХИТЕКТУРАТА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПЮТРИТЕ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РАЗРЯДНОСТТА

 

 

 

 

Класификация на компютрите

 

Съществуват различни класификации на компютрите:

  • Според етапите на развитие - условна класификация на компютрите по степента на развитие на апаратните и програмни средства, както и начините за общуване с компютъра;

  • Според архитектурата - архитектура фон Нейман, скаларна архитектура, многопроцесорна архитектура;

  • Според условията на експлоатация - офисни и специализирани;

  • Според предназначението  - персонални кампютри, мрежови компютри, среден клас компютри и суперкомпютри;

  • Според разрядността - 8-, 16-, 32-, 64-, 128- разрядни компютри.

  • Според количеството процесори и т.н.

Ясни граници между класовете компютри не съществуват. С развитиета на информационните технлогии се появяват нови класове компютри, а границите на съществуващите класове съществено се променят.