Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА.

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА КОМПЮТЪРА

 

ПРИЛОЖНА СРЕДА НА

 КОМПЮТЪРА

  

 

 

 

Определение за потребителски интерфейс на компютъра

Интерфейс, определящ процедурите на взаимодействие на потребителя с компютърната система. Нарича се също човеко-машинен интерфейс (Human Machine Interface - HMI).

 

Потребителски интерфейс с компютъра

 

Задача на потребителския интерфейс на компютъра

Осигуряване на максимални удобства при работа на потребителя с приложните процеси.

 

Видове потребителски интерфейси на компютъра :

  • Команден - потребителят работи непосредствено с ОС и ползва само нейните услуги. Всички операции се осъществяват с въвеждане на команди от клавиатурата. Изисква добро познаване на ОС, като процеса на взаимодействие с компютъра е сложен и монотонен. 

  • Графичен - потребителят работи с графични обекти, като ги активира чрез мишката.

  • Говорящ - потребителят подава гласови команди към компютъра чрез микрофон.

Обектно-интерактивното програмиране осигурява създаване на ефективни интерфейси за специални задачи. Те превръщат взаимодействието на потребителя с компютъра в процес, напомнящ общуване на хора.

 

Специализирани интерфейси - използват се за масови случаи ( банкомати, игрални автомати, касови апарати), където е необходим удобен и евтин интерфейс.