Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА КОМПЮТЪРА

ПРИЛОЖНА СРЕДА НА КОМПЮТЪРА

 

 

Архитектура на компютъра

 

 

Архитектура на компютъра (Computer architecture) — концептуална структура на компютъра, определяща начина за обработка на данни и включваща методите за преобразуване на данни в информация и принципите за взаимодействие на техническите средства и програмното осигуряване.

 

В архитектурата на компютъра се разглеждат:

Най общо архитектурите на компютъра биват:

В настоящето разглеждане на архитектурата на компютъра се изхожда от трислойния модел на компютъра.