Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ  НА КОМПЮТЪРА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

Онтологичен модел на компютъра

 

Обобщеният модел на компютъра представя основните му компоненти, техните функции и връзките помежду им.

 

 

Обобщен модел на компютъра

 

Вход (периферни устройства за въвеждане на информация)

 • Да въведе данните подготвени в необходимия формат;

 • Да преобразува тези данни във формат разбираем за компютъра;

 • Да прехвърли тези данни към централния процесор.

Примери:клавиатура, мишка, дигитайзер, скенер

 

Централен процесор (ЦП)

 • Да изпълнява програми, чрез които да обработва данни.

 • Да чете и записва информация в паметта;

 • Да декодира и изпълнява инструкциите на програмата;

 • Да управлява работата на останалите устройства.

Вътрешна памет

 • Да съхранява изпълнимите програми;

 • Да съхранява данните(операнди) необходими на изпълнимата програма;

 • Да съхранява операционната система.

Външна  памет

 • Да съхранява данни и програми, когато те не се използват от ЦП;

 • Да съхранява част от изпълнимата програма, когато оперативната памет не е достатъчна;

 • Да поддържа копие на изпълнимата програма, с цел по голяма надеждност;

 • Да действа като вторично входно /изходно устройство.

Изход (периферни устройства за извеждане на информация)

 • Да получи информация от централния процесор;

 • Да преобразува тази информация в искания изходен формат.