Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ  НА КОМПЮТЪРА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

Онтологичен модел на компютъра

 

Архитектурният модел на компютъра дава най-обща представа за структурата на компютърните ресурси, използваните архитектурни принципи  и релизираните  на тяхна база функции.

 

Компютърна архитектура = Структура на компютърните ресурси + Функции на компютъра

 

Компютърни ресурси

 

Средствата от компютърната система, които могат да бъдат заделени за обслужване на процеса на обработка на данни. Основни компютърни ресурси са обема достъпна памет, процесорно време и т.н.

 

Съвкупността от ресурси, които се предоставят на потребителя в реалния компютър се наричат виртуална машина. В един компютър може да  бъдат създадени няколко виртуални машини. Във виртуалната машина нито един процес не може монополно да използва даден ресурс.

 

Компютърни функции

  • Регистриране - въвеждане на данните чрез входните периферни устройства.

  • Съхранение - съхранение временно или за постоянно на данни и информация във вътрешната и външна памет на компютрите.

  • Преобразуване - трансформиране на данните от един формат в друг.

  • Обработка - математическа, логическа и мултимедийна обработка над данните, за решаване на конкретни задачи от централния процесор, поставени от изпълняваната приложна програма. 

  • Пренасяне - обмен на данни, както вътре в компютъра, така и между компютрите на мрежата по желание на потребителите.

  • Подаване на потребителя - предоставяне на потребителя, в удобен за него вид обработената информация, чрез изходните периферни устройства.

Архитектурни принципи на компютъра

 

Магистрално - модулен принцип - архитектурата на съвременните компютри е базирана на този принцип при организиране на обмена на данни и информация между отделните компоненти.

 

Конвейрна обработка - широко се използва идеята за разделяне на процеса на обработка  на отделни операции, изпълнявани от специализирани устройства.

 

Паралелна обработка - модел на изпълнение на приложния процес от група процесори.