Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ  НА КОМПЮТЪРА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

Онтологичен модел на компютъра

 

 

 

Функционалният модел на компютъра представя отделните нива на изграждане на компютъра. Той е известен още като трислоен модел на компютъра.

Компютърна система = Програмно осигуряване + Операционна система + Фърмуер + Хардуер

Трислоен модел на компютъра

 

Трислоен модел на компютъра

Апаратни средства (хардуер) - физическите компоненти на компютърната  система.

Пример - дънна платка, процесор, клавиатура, дискови устройства и т. н.

                   Вътрешно програмно осигуряване (фърмуер) - постоянен запис на програмни инструкции в хардуера.

Пример - вградените програми на периферните устройства, BIOS на компютъра, инструкциите на микропроцесора и др.

Операционна системапакет от програми, който управлява и контролира  хардуера, диспечира изпълнението на програмите и организира потребителския интерфейс.

Програмно осигуряване (софтуер) - множество от инструкции, написани на  програмен език, чрез изпълнението, на които се управлява функционирането на компютъра, така че да се постигне определена цел.

Пример - програми, описания и масивите от данни.

              Приложно програмно осигуряване – софтуер, който решава конкретни задачи на потребителя.

Примери – MS Office, комуникационни програми, финансови програми и т.н.