Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

БАЗИС НА КОМПЮТЪРА

ЕЛЕКТРОНИКА

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

 

Същност на оптоелектрониката

Област на електрониката,  изучаваща едновременната оптическа и електронна обработка, съхранение и предаване на данни.

Кохерентна оптоелектроника изучава нови принципи за създаване на сложни информационни системи.

 

Оптроника  - теория и техника за създаване на оптрони, чрез които се заменят електрическите телекомуникации с оптически.

Оптрон - система, която се състои  от източник и приемник на светлина, които са свързване чрез оптичен проводник.

Оптроните осъществяват генерирането, усилването, превключването и модулацията на оптичните сигнали.

Оптроните преобразуват електрическите сигнали в оптични и обратно оптичните сигнали в електрически.

Оптични елементи:

Лазер - устройство, генериращо електромагнитно излъчване за сметка на активната среда на оптичния резонатор. В резултат се създава модулиран светлинен лъч. Лазерите работят на различни по дължина вълни.

Лазерите се делят на твърдотелни (рубин), полупроводникови, течни и газови.

Лазерите могат да генерират непрекъснато  или импулсно излъчване.

Светодиод - по-прост, но маломощен източник, който при преминаване през него на електрически ток, благодарение на електролуминисценцията излъчва светлина.

Оптично влакно - използва се в качеството на физическа среда.

Оптични усилватели - усилват сигнала в оптичния канал.

Фотодиоди - полупроводникови приемници на светлинен сигнал. Преобразуват светлинния сигнал в електрически.

Класификация на оптоелектронните устройства

  • Предаване на данни - наземни, морски, спътникови оптически канали

  • Обработка на данни - обработка на изображения, оптическа логика, оптически устройства за вход/изход на данни

  • Съхранение на данни - оптическа памет, оптични дискове

  • Индикация на информация - монитор с течни кристали,

  • Генерация на сигнали - газови, твърдотелни, химически и течностни лазери, светодиоди

  • Прием на сигнали - фотоелементи, фотоелектронни умножители.