Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОНИКА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

БАЗИС НА КОМПЮТЪРА

ЕЛЕКТРОНИКА

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

 

Определение на  електроника

Електрониката е наука за взаимодействие на  електроните с електромагнитните полета и за методите за създаване на тази основа на средства за събиране, съхранение, предаване и обработка на информация.

Предмет на  електрониката

Занимава се със създаване на методологии и технологии за производство на електронни устройства и прибори - интегрални схеми, компютри, процесори, измервателни прибори, вакуумни, газоразрядни и полупроводникови устройства и т.н.

Видове електроника

Микроелектроника - област на електрониката, изучаваща проблема за създаване на електронни устройства в миниатюрно изпълнение. Появява се в началото на шейсетте години на ХХ век.

Полупроводникова електроника - изучават се свойствата на  полупроводниците и възможностите, те да се свързват електрически, конструктивно и технологически. В този процес компонентите се съединяват в едно цяло, образувайки интегрална схема (чип).

Наноелектроника - изучава областта на нанометрите. Провежданите изследвания показват, че новата технология ще позволи работа на ниво атоми, което пък ще доведе до създаване на свръх миниатюрни - "атомни" превключватели, които поставят основата на бъдещите поколения интегрални схеми.