Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТРИТЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРА

АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА  КОМПЮТЪРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА

ОСНОВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В КОМПЮТЪРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТРИТЕ

ПРИМЕРИ  ОТ ИСТОРИЯТА  НА КОМПЮТРИТЕ

 

 

17 век - Паскал и Лайбниц разработват някои от първите примитивни изчислителни  машини на механичен принцип.

Средата на 19 век - Чарлс Бебидж проектира “аналитична машина” - механично устройство, обединяващо вход от перфокарти, памет, изчислителен блок, автоматичен изход и което е най важно - последователност от инструкции, които управляват неговото функциониране. В тази дейност Бебидж е подпомаган от Ада Байрон - дъщеря на лорд Байрон. Програмният език Ада е наречен на нейно име.

1936 г. - английският математик А. Тюринг доказва, че всеки алгоритъм може да бъде реализиран с помощта на дискретен  автомат.

 1939 г. - Джон Атанасов  създава първата електронно изчислителна машина. Тя е с 300 електронни лампи. Има вход и изход. Има памет и работи.... .В създаването и са използвани  няколко  новаторски принципа:

1946 г. - Джон фон Нейман публикова статията "Предварително обсъждане логическата  конструкция на  ЕИМ",в която представя основните принципи за създаване на компютър.

 1946 г. -  учени от Университета в Пенсилвания обявяват създаването на първия многоцелеви компютър в света. Той се нарича ENIAC. Построен е на принципите открити от Джон Атанасов.

 1957 г. - Б. Нойс и Г. Мур създават първата в света компания за производство на полупроводникови прибори. След десет години те създават фирмата "Intel Corporation".

 1973г. - след дългогодишно съдебно разбирателство, за това кой пръв е създал компютъра, съдът  се произнася в полза на Джон Атанасов, който е обявен за бащата на компютъра.

1976г. - Стив Возняк и Стив Джобс създават Apple Computer и разработват първия персонален компютър Apple 1.

1981г. - фирмата IBM създава  IBM Personal Computer, с който се легитимира новоизлюпената промишленост за персонални компютри.

1990г. – компютърът започва да обработва сложни данни. Той се превръща от електронно изчислителна машина в сложно многофункционално устройство, подпомагащо работата на човека във всички обществени сфери. Започва процес на информатизация на обществото.

Поколения компютри