Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРА

БАЗИС НА КОМПЮТЪРА

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

 

 

Въведение в компютрите

Компютърът е програмно-апаратна система, в която софтуерът и хардуерът  действат в неразривна връзка в името на решаване на конкретна задача. Той е синхронно електронно устройство, изпълняващо зададена програма от последователни операции.

Потребителят въвежда задание и необходимите за изпълнението му данни, като на изхода на компютъра получава необходимата му информация.