BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

BSC ИСТОРИЯ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

Системата с балансирани показатели се появява в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век, като инструмент за управление на динамично развиващи се компании.

!980г. – професорите Робърт Каплан и Дейвид Нортън провеждат изследване на 12 компании и установяват:

  • Компаниите са прекалено силно обвързани с финансовите показатели.

  • За сметка на краткосрочно увеличаване на финансовите показатели, се съкращават разходите за обучение, маркетинг и обслужване на клиентите, което впоследствие се отразява пагубно на общото финансово състояние.

  • Сътрудниците на компанията не разбират ролята си в стратегията на компанията и нямат мотивация за увеличаване ефективността и.

Като резултат те създават концепцията Система с балансирани показатели BSC.

1980г.  - 1990г. – апробация на концепцията в редица компании. На база получените данни, системата е призната за уникална, позволяваща да се интегрират финансовите и не финансови показатели за ефективността на дейностите в дадена компания.

1990г. – излиза статията „Показатели водещи към ефективност”,  която се явява въведение в новия управленски подход.

1996г. – излиза книгата „Система с балансирани показатели”. Много компании започват да внедряват и използват системата. Като резултат се създават нови методики за нейното изграждане.

1998 г. -   компанията Balanced Scorecard Collaborative (BSCol), създадена от  Каплан и Нортън, разработва стандарти, определящи функционалността  на BSC–системите (BSC Functional Standards).

2000г. – излиза книгата „Организация ориентирана към стратегия”. В нея е представена разширена концепция за стратегическо управление на организациите.

2003г. – излиза книгата „Стратегически карти”, в която подробно се разглежда структурата и методите за съставяне на стратегически карти.