BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

ПОЛИТИКА

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Политика

Набор от правила или директиви, определящи границите на действие, които ръководят дейностите по пос­ти­га­не на намеренията. Много организации възприемат своя политика, с която да постигат намерения си.

Най общо политиката включва:

  • Сфера на дейност;

  • Основни задължения/цели на организацията в предметната област.

  • Други задължения;

  • Принципи, позволяващи реализиране на задълженията;

  • Препратки към ръководство, където подробно се разясняват правилата за дейност в предметната област на политиката.

Бизнес-модел

Съвкупност от начините и правилата за водене на бизнеса в организацията, както и критериите за оценяване на деловите показатели. В бизнес модела се включват всички делови  функции и функции на взаимоотношения, вътре в организацията.