BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СТРАТЕГИЯ

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

СТРАТЕГИЯ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Пирамидалният модел е известна техника за изясняване мисията, процесите и потребителите на една система  Той се явява примерна рамка, чрез която може да бъдат представени основните компоненти на стратегията на една организация и техните взаимовръзки . концепцията за изграждане на системата.

Пирамидалният модел има три страни, всяка от които се разделя на взаимообвързани нива.