BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СТРАТЕГИЯ

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

СТРАТЕГИЯ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

 

 

Определение за стратегически мениджмънт

Процес на  управление по стратегически цели, стратегии и тяхното претворяване в живота.

 

Система за управление на:

 • Поведението на организацията като цяло;

 • Подходяща ориентация за реализация на мисията;

 • Достигането на стратегическите цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества.

Отговаря на следните въпроси:

 

Мисия

Защо?

Бизнес идея

По какъв начин?  За сметка на какво?

Цел

Какво?  За кого? Кога? Колко?

Стратегия

Кой? Къде?

План

Как?

Бюджет

Колко? От къде?

 

Дейности на стратегическия мениджмънт

 • Анализ на бизнес среда;

 • Анализ на вътрешната обстановка;

 • Формиране на мисия и цели;

 • Избор и разработка на стратегия на ниво поделиния;

 • Анализ на портфейла от продукти;

 • Проектиране на организационна структура;

 • Избор на степента на интеграция и системата за управление;

 • Управление на комплекса "стратегия - структура - контрол"

 • Определяне на нормите на поведение и политеката на фирмата в отделни сфери на дейността и;

 • Обезпечаване на обратна връзка между резултатите и стратигията на организацията;

 • Усъвършенстване на стратегията, структурата и управлението.

 • Развитие на организационната култура.

Основни eтапи на стратегическия мениджмънт

Основни eтапи на стратегическия мениджмънт

 • Определяне на сферите на бизнеса, в които ще работи организацията;

 • Трансформация визията на организацията в дълговременни и краткосрочни цели на дейността.

 • Определяне на стратегията за достигане на целите;

 • Разработка и реализация на стратегията;

 • Оценка на дейността, откриване на несъответствие.

Схема на стратегическия мениджмънт

Схема на стратегическия мениджмънт

Елементи на стратегическия мениджмънт

 • Политика

 • Процедури

 • Правила

 • Средно срочни и оперативни планове

 • Проекти

 • Бизнес планове

 • Бюджети