ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

МЕТОДОЛОГИИ И СТАНДАРТИ

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Абривиатура

Методология

Описание

Разработчик (собственик)

ARIS

Architecture of Integrated Information Systems

Методология и програмен продукт за моделиране на бизнес процеси.

IDS Scheer

AS8015–2005 

The Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology

Австралийски стандарт за ръководство на ИТ  (IT Governance) -  първия в света стандарт, станал основа за стандарта  ISO 38500 

Standards Australia

ASL

The Application Services Library

Стандарт за управление на приложения

ASL BiSL Foundation

BiSL

Business Information Services Library

Стандарт за управление на бизнес-информация

ASL BiSL Foundation

BS 15000 

 

Стандарт ITSM за Великобритания

BSI Group

CIMOSA

Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architecture

Методика за моделиране на организация, насочена към интеграция на машини, компютри и персонал.

CIMOSA Association

CMMI 

Capability Maturity Model Integration

Набор от методологии за усъвършенстване на процесите в организациите, включващ три модела: CMMI for Development (CMMI-DEV), CMMI for Services (CMMI-SVC) и CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ)

Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University

COBIT

Control Objectives For Information & related Technology

Набор стандарти и препоръки за аудит и управление на информационни технологии.

ITGI

EFQM Excellence Model

European Foundation for Quality Management Excellence Model

Модел на превъзходство -  където превъзходството се измерва по ключови резултати в полза на клиентите, сътрудниците и обществото и се постига чрез лидерство, управляващо политиката и стратегията, които се реализират чрез използване на хора, партньорство, ресурси и процеси.  

European Foundation for Quality Management

eSCM–CL 

eSourcing Capability Model for Client Organizations

Модел на зрялост на организации, използващи външни услуги

ITSqc, Carnegie Mellon University

eSCM-SP

eSourcing Capability For Service Providers

Модел на  зрялост на сервизна организация

ITSqc, Carnegie Mellon University

eTOM

Enhanced Telecom Operations Map

Разширен структурен модел на бизнес процесите на телекомуникационна организация.

TMF (TeleManagement Forum)

FEA RM

Federal Enterprise Architecture Reference Models

Модел на архитектура на предприятие за държавни организации

U. S. Office of Management and Budget

FITS

Framework for ICT Technical Support

Модел на управление на ИТ за образователни организации

FITS Foundation (Becta)

GEAF

Gartner Enterprise Architecture Framework

Модел на архитектура на предприятие

Gartner

GERAM

Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology

Модел на архитектура на предприятие

IFAC/IFIP Task Force on Architectures for Enterprise Integration

HP ITSM

 HP IT Service Management
Reference Model

Модел на ITSM процесите 

HP

IBM TUP

IBM Tivoli Unified Process

Модел на ITSM процесите 

IBM

ISO 9000

Quality management system

Набор от стандарти по управление на  качеството

ISO

ISO/IEC 12207

Information Technology — Software Lifecycle Processes

Стандарт за процесите от жизнения цикъл на програмни продукти

ISO

ISO/IEC 15504

Information Technology — Software Process Assessment

Методология за оценка на процеси

ISO

ISO/IEC 19770 

Software Asset Management

Стандарт за управление на програмно осигуряване

ISO

ISO/IEC 20000 

Information Technology — Service Management

Стандарт за управление на ИТ услуги

ISO

ISO/IEC 27001

Information Security Management Systems

Стандарти по информационна сигурност

ISO

ISO/IEC 38500:2008

Corporate governance of information technology

Стандарт за ръководство на ИТ

ISO

ISPL

The Information Service Procurement Library ISPL-Homepage

Библиотека с препоръки за закупуване на ИТ.

Еврокомисия

ITIL

IT Infrastructure Library

Библиотека за водещи практики в областта на управление на ИТ

OGC

M_o_R

Management of Risk

Библиотека практики по управление на риска

OGC

MOF

Microsoft Operations Framework

Модел за управление на ИТ

Microsoft

MSP

Managing Successful Programmes

Ръководство по управление на крупни промени.

OGC/TSO

NGOSS

New Generation Operation System and Software

Подход за управление на операционната дейност в телекомуникациите.

TMF (TeleManagement Forum)

P3M3

Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model

Модел на зрялост по управление на портфейли, програми и проекти.

OGC

PMBoK

The Project Management Body Of Knowledge

Ръководство по управление на проекти

PMI

PRINCE2

Projects IN Controlled Environments

Методология за управление на проекти

OGC

SID

Shared Information and Data Model

Модел на данните ых

TMF (TeleManagement Forum)

Six Sigma

Подход към управление на качеството

Motorola

SPICE

Software Process Improvement and Capability Determination

Алтернативно название на стандарта ISO 15504

 

TAFIM

Technical Architectural Framework Information Management

Модел на техническа архитектура на предприятие

United States Department of Defense (DoD)

TAM

Telecom Application Map

Карта на приложенията в телекомуникациите

TMF (TeleManagement Forum)

TNA

Technology Neutral Architecture

Технологично неутрална архитектура NGOSS

TMF (TeleManagement Forum)

TOGAF

The Open Group Architecture Framework

Модел на архитектура на предприятие

The Open Group

TQM

Total Quality Management

Метод за непрекъснато усъвършенстване на качеството на организационните процеси.

Zachman Framework

Модел на архитектура на предприятие

Zachman (IBM)