Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

 

 

Информационно аналитични системи

 

BI приложения

 

 

Необходимостта от средства за анализ на финансовата и производствена дейности, както и за оценка ефективността на бизнеса, води до създаване на специални решения, базирани на платформата Business Intelligence.

 

Обикновено са ориентирани за изпълнение на конкретна функция или задача, такива като:

 • Анализ и прогноза на продажбите;

 • Финансово бюджетиране;

 • Прогнозиране;

 • Анализ на риска;

 • Анализ на тенденциите и т.н.

Могат да се използват и по-широко, примерно в управления ефективността на бизнеса (enterprise perfomance management) или при системи с балансирани показатели (balanced scorecard).

 

Появиха се категории аналитични приложения, предоставящи средства за анализ на пласмент, доставки, маркетинг, производство, управление на вериги за доставки и управление взаимоотношенията с клиентите.

 

В аналитическите приложения BI средствата се използват за работа с данни, характеризиращи определени аспекти на бизнеса.

 

За получаване на цялостна картина на бизнеса, се създават корпоративни информационно-аналитични системи, особена роля в които играят хранилищата на данни.

 

 В хранилището се зареждат и обобщават данни от различни вътрешни и външни за последващ комплексен анализ със BI средствата.

 

Системи с бизнес-интелект.

 • Дават възможност на потребителите да провеждат изследвания и анализи с помощта на браузър и да работят отдалечено;

 • Могат да създават сценарии от типа “Какво би било, ако..”

 • Позволяват колективно да се разглежда и обновява информацията.

Корпоративни BI-набори (enterprise BI suites, EBIS);

 • Интегрират се с набор инструменти за генериране на запитвания, отчети и OLAP;

 • Притежават мащабируемост и възможност да се използват  от вътрешни и външни потребители;

 • Подпомагат администраторите при внедряване и управление на ВІ;

 • Могат да се реализират като BI-портали.