Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

ERP СЪЩНОСТ

 

ERP МОДЕЛ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА

 

 

 

 

Елементи на ERP

 

Елементи на ERP

 

Подсистеми  на ERP

Съгласно концепцията на асоциацията APICS (Американско общество за управление на производството и запасите), съвременната система за управление на предприятие ERP трябва да включва следните подсистеми:

  

ERP, характеристики

 

Характеристика

ERP

ERPII

Роля

Оптимизация на производствените процеси

Участие във верига за съвместен бизнес

Област на дейност

Производство и дистрибуция

Всички сегменти и сектори

Функции

Производство, търговия и финанси

Междуотраслови сектори, специфични производствени процеси

Тип на процесите

Вътрешни, скрити

Свързани на външно ниво

Архитектура

С елементи позволява­щи работа в Web, закрита, монолитна

Интернет ориентирана, открита, компонентна

Данни

Генерирани и използвани вътре в организацията

Предназначени за вътрешно и външно използване.