Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

 

Информационна интеграция

 

Базира се на използване следните интегрирани модели

 

Етапи на ЖЦ

Информационни модели

Продукт

ЖЦ(процеси )

Среда

Маркетинг

Концептуален

 

Модели на

процесите

 

Модели на

средата

Проектиране и разработка

Конструкторски

Производство

Технологически

Реализация

Търговски

Внедряване и експлоатация

Експлоатационен

 

Модел на ЖЦ и бизнес-процесите

                   Бизнес  анализ откриване на съществуващите взаимовръзки между съставните части и оценка на тяхната рационалност и ефективност.

 

                  Функционални модели - съдържат детайлно описание на изпълняваните процеси и техните взаимовръзки. Форматът на описание е регламентиран със стандартите IDEF/0 и ISO 10303 AP208.

 

Резултати от функционалното моделиране:

 • Детайлно описание на изпълняваните процеси;

 • Оптимизация, оценка и разпределение на разходите;

 • Оценка на функционалната производителност;

 • Оценка на балансирането на комплекса от компоненти;

 • Анализ на необходимостта от реинжениринг на бизнес-процесите (Business Process Reengineering, BPR)

Модел на  продукта

 • Осигурява обмен на конструкторски данни между проектантите и производителите;

 • Явява се източник на информация за изчисляване потребностите от материали.

 • Подпомага създаването на електронни справочници по експлоатация на продукта и т.н.

 • Базира се на стандарта ISO 10303 STEP.

Предназначение на модела на  продукта:

 • Включва всички данни и концепции, необходими за проектиране и производство на продукта;

 • Създадения веднъж модел може да се използва многократно;

 • Служи като отправна точка при модернизиране на продукта;

             Моделът на  продукта включва:

 • Геометрични данни;

 • Информация за конфигурацията на продукта;

 • Данни за промени и съгласувания.

        Стандарт ISO 10303

Създаден е по такъв начин, че освен базовите елементи (интегрирани ресурси) в неговия състав, влизат и така наречените приложни протоколи, определящи конкретната структура на информационните модели за различни области (автомобилостроене, съдостроене, строителство, електроника и т. н.).

 

Всички приложни информационни модели се базират на стандартизирани интегрирани ресурси.

 

Стандартизираният начин за представяне на конструкторско- технологичните данни позволява да се реши въпроса с обмена на информация между различни подразделения, както и външни кооперирани организации, използващи различни системи за проектиране.

 

Използването на международни стандарти осигурява:

 • Коректна интерпретация на съхраняваната информация;

 • Възможност за оперативно заменяне на един доставчик с друг;

 • Независимост от пазарната или политическа ситуация.

 

         Експлоатация на продукта

Използва се електронна експлоатационна документация

 
               Недостатъци на традиционното книжно документиране
 • Големи разходи за поддръжка на архивите и  коригиране  на документацията;

 • Снижава експлоатационната привлекателност и конкурентоспособност на продуктите.

     Характерни особености:

 • Разглежда се като съставна част от единния интегриран информационен модел на продукта;

 • Доставя се на електронни носители.