Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

 

 

Жизнен цикъл (ЖЦ) на продукта

Съвкупност от бизнес процеси, изпълнявани от момента на появата на потребност на обществото от даден продукт до удовлетворение на тези потребности и утилизация на продукта. Регламентира се със стандарта ISO 9004-1


Структура на жизнения цикъл на продукта        

В най-общ случай ЖЦ е необходимо да се разглежда като съвкупност от ЖЦ на крайния продукт и ЖЦ на съставляващите го компоненти. От тази гледна точка ЖЦ представлява дървовидна структура.

 

 

Структура на ЖЦ на продукта   

 

Обобщен модел на жизнения цикъл на продукта

 

Обобщен модел на жизнения цикълна продукта

 

Информационното взаимодействие на субектите, участващи в поддръжката на жизнения цикъл, трябва да се осъществява в единно информационно пространство.

 

Концепцията за единно информационно пространство се базира на:

  • Открити архитектури;

  • Международни стандарти;

  • Изпробвани продукти за обмен на данни.

Процеси на жизнения цикъл на продукта