Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА ILM

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

ILM ПОЛИТИКА

 

 

 

 

Том

Базово ниво, контейнер с данни, над които системата за съхраняване осъществява конкретни операции.

          

         Идентификатор на том LUN (Logical Unit Number)

Позволява паралелно да се обработват данни, независи­мо от  физическото им разполагане:

  • Създаване на копия;

  • Съхраняване информация за виртуалните носители;

  • Осъществяване контрол за текущото състояние на информационния обект и т.н.

Файлова система

Информационни обекти на файловата система или база данни се явяват файлове, каталози, таблици, метаданни.

 

Както и за базовото ниво, обектите на файловата система трябва да бъдат независими за приложенията от конкретната физическа реализация.

 

Приложения

Осигуряване достъп до информационните обекти със съблюдаване на:

  • Нормативите за сроковете на съхранение;

  • SLA;

  • Целостта и безопасността на данните.

Служба за интеграция

Осигурява съвместното съществуване на трите нива на информационната инфраструктура.

 

Примерни обеми на информационни обекти 

 

Килобайти (1 Кбайт =1024 байта)

2 Кбайта

Машинописна страница

100 Кбайта

Фотография

Мегабайти

! Мбайт

Неголям роман

2 Мбайта

Пълноцветно изображение на екрана

5 Мбайт

Събрани съчинения на Шекспир

10 Мбайта

Минута аудио-запис

560 Мбайта

CD-ROM

Гигабайти

1 Гбайт

Камион с книги

20 Гбайт

Запис съчиненията на Бетовен

Терабайти

2 Тбайт

Крупна акадимична библиотека

5 Тбайт

Мултимедийни данни ежегодно само от една болница

Петабайти

2 Пбайта

Всички академични библиотеки на САЩ

200 Пбайта

Всички напечатани книги

 

 

Екзабайти

5Екзабайт

създавана за година информация