Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА ILM

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

ILM ПОЛИТИКА

 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Жизнен цикъл на информацията (Information Lifecycle)

 

 

 

 

Управление жизнения  цикъл на информацията, ILM услуги

ILM реализира услуги по обработка на  данни в рамките на общия сервиз-ориентиран подход за предоставяне на ресурси. Предлага допълнителни механизми за управление, които допълват базовия набор функции за управление на ЖЦ на информацията.

 

       Видове ILM услуги

 

                   За реализиране жизнения цикъл на информацията

 

        Създаване

Процес на създаване или извличане на нови данни.

 

       Информационни източници – различни обекти и канали за получаване на нови данни в корпоративното хранилище.

 

        Управление

 • Класифициране на всеки елемент на данните (например, документ), с цел привързването му към съответния бизнес процес, по начин облекчаващ търсенето му от потребителя.

 • Изпълнение на стандартни библиотечни функции:

* Извличане за редактиране;

* Регистрация на нова версия;

* Търсене и навигация в хранилището;

* Разпращане;

* Копиране;

* Преместване;

* Запълване атрибутите в лична карта и т.н.

 • Осигуряване на динамични права за достъп – идентификация и автентификация на източниците и потребителите.

 • Изпълнение на бизнес правила.

 • Преобразуване на форматите на данните.

 

        Доставка

 

Получатели – външни и вътрешни потребители или информационни системи.

Форматът, в който се осъществява доставката и канала за предаване на данни могат да бъдат различни.

 

      Допълнителни услуги

               *Традиционни текстови документи; 

 • Web-съдържание;

 • Мултимедийно съдържание;

 • Официална документация;

 • Данни за колективна работа

 • За управление на работа в групи;

 • За архивиране и автентификация на официални документи;

 • За комплектоване и разпращане на информация по абонамент.

 • За преобразуване форматите на данните;

 • За анотиране;

 • За шифриране на данните;

 • За контрол

Задачи на ILM службите за  управление жизнения  цикъл на информацията

 В задълженията на ИТ- службите, организиращи ILM, влиза:

 • Подреждане на данните в съответствие с:

 • Остаряването им с течение на времето;

 • Условията за осигуряване на достъп до тях;

 • Актуалността на данните;

 • Изработка на стратегия при създаване на система за съхраняване и обезпечаване на реализацията и.

 • Проследяване на процесите на преобразуване и преместване на данните от създаването им до унищожаването им.

 • Съхранение на най-актуалните данни на най-бързите устройства и преместването им при остаряването им на по икономични устройства.

 • Осигуряване оптимално време за достъп до данните в съответствие с етапите на жизнения цикъл;

 • Архивиране на излезлите от употреба данни или тяхното унищожаване.