Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИС

 

 

Класификация на системите

 

Класификация на системите

 

         Естествени системи

Голяма част от системите не са създадени от човека. Те съществуват в природата и могат да се категоризират по един от следните признаци: 

 • Материални (физически) системи: звездни с/ми, геологически с/ми; молекулни и др.

 • Според начина на живот: организми, племена (родове), социални групи, нации и др.

       Системи създадени от човека

Системи, които са конструирани, организирани и управлявани от човека.

Примери: социална системи, двоична, библиотечна, транспортна, комуникационна, финансова и др.

           

                  Информационни системи

Системи, които отговарят на изискванията и предоставят на потребителите информационни услуги, базирани на информационните технологии, в условията на създадена организация и при спазване на определени правила.

 

Класификация на системите по основни признаци

Базовите компоненти на информационната система са най-добрата основа за създаване на класификационна схема.

 

Класификация на системите по основни признаци

 

 

        Системи според нуждите на потребителя

В условията на информационното общество, информационните системи са предназначени да осигурят условия за:

 • Ефективна, високо организирана и производителна работа на гражданите;

 • Спазване демократичните права на гражданите на обществото;

 • Ефективно организирано домакинство, сигурност и разнообразни развлечения за гражданите.

 

Системи според нуждите на потребителя

 

                     Бизнес информационна система

Система, която осигурява информация за управленските дейности в една организация.

 

                    Обществена информационна система

Система, която осигурява условия за реализация демократичните права на гражданите:

 • Да знаят;

 • Да участват в управлението;

 • Да изискват отчетност.

                    Домашна информационна система

Интегрирана информационна инфраструктура за дома, осигуряваща пълен набор от услуги, благодарение на вградени компютри.

 

        Системи според използваната технология

 • Картотечни информационна система

 • Електронни информационна система

 • Виртуални информационна система

 • С използване на изкуствен интелект.

        Системи според организацията

 • Персонални информационна система

 • Корпоративни информационна система

 • Обществени информационна система

        Системи според процеса

 • Търговски информационна система

 • Производствени информационна система

 • Финансови информационна система

 • Образователни информационна система

 • Издателски информационна система

 

Класификация на системите по допълнителни признаци

 

Класификация на системите по допълнителни признаци

 

 

        Системи според характера на взаимоотношенията със средата

 • Открити информационна система– непрекъснат обмен;

 • Закрити информационна система– слаба взаимовръзка.

         Системи според степента на подчиненост

 • Прости информационна система– всеки със всеки;

 • Йерархически информационна система.

         Системи според отношението им  към времето

 • Статични информационна система

 • Динамични информационна система

         Системи според степента на сложност

 • Прости информационна система – под 9 елемента;

 • Сложни информационна система – за моделирането им липсва достатъчно информация;

 • Големи информационна система – моделирането им е затруднено вследствие тяхната големина.