Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009 

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИС

 

 
 

Мощен инструмент за описание плановете, свързани с използване на информационните системи в организацията се явява портфолиото на приложните системи

То описва инвестициите в приложните системи и тяхното обслужване. Всяка информационна система се помества в квадрант, който отразява важността на системата от гледна точка на бизнеса.

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Стратегически квадрант – съдържа тези системи, които се явяват стратегически за реализация на бъдещи бизнес стратегии.

Квадрант с високо потенциални приложения – съдържа информационни системи, които могат да имат важно значение в бъдеще.

Квадрант с ключови операционни приложения – съдържа системи, на които  организацията базира своята дейност.

Квадрант с обезпечаващи приложения – съдържа системи, които са важни, но не са критични за успеха на организацията.