Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010

 

ЗАЩИТНА СТЕНА безплатен софтуер

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Консултации]

Защитна стена: Privatefirewall 7.0.27.1

 

Защитна стена:

Comodo Firewall for Windows

 

Защитна стена:

PC Tools Firewall Plus

 

Защитна стена:

Outpost Firewall Free 2009

 

Защитна стена:

Webroot Desktop Firewall

 

Управление на Windows вградена защитна стена:

Windows Firewall Control

 

Защитна стена:

ZoneAlarm Free

 

Тестер на защитни стени

2ip Firewall Tester v.1.0

 

Интегриран пакет за сигурност

Kerio Control

Защитата на персоналния компютър от заплахи за информационната сигурност  е задължение на собственика на компютъра.

 

Инсталирането на антивирус и антишпионин решава около 75% от проблемите на сигурността.

 

За останалите 25% се грижат  персоналните защитно стени, контролиращи мрежовия трафик  и системите HIPS/IDS, следящи за поведение на останалите приложения.

 

Privatefirewall

Безплатен софтуер за реализиране на защитна стена от типа firewall, която проследява всички несанкционирани опити за изпращане или получаване на данни от Интернет.

 

                Компоненти

 • Защитна стена - следи и филтрира входящия и изходящ Интернет трафик;

 • HIPS компонент - контрол над различни процеси и програми;

 • Модул за защита System Anomaly Detection - води статистика за натоварване на ресурсите на компютъра за период от няколко дни. При настъпване на аномалии сигнализира потребителя.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

 

Comodo Firewall for Windows

Безплатен софтуер за реализиране на защитна стена от типа firewall, който се отличава с разбираем интерфейс, професионални фунции, като натоварва малко ресурси на компютъра.

 

                Възможности:

 • Разполага с база данни от над 10 хиляди приложения, класифицирани според нивото на риск - например „безопасни", „шпионски модул”, „рекламен модул” и др.

 • Управление на достъпа до Интернет;

 • Мониторинг в реално време, което дава възможност да следи трафика в реално време;

 • Представяне на напълно реална картина на IP връзките и портовете;

 • Защита от досадни реклами, изскачащи прозорци, шпионски приложения и др.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма

 

 

PC Tools Firewall Plus

Безплатен софтуер за реализиране на защитна стена от типа firewall, който е създаден за непрофесионалисти, като основните му функции за блокиране на нежелани програми и филтриране на трафика са оптимално настроени и включени по подразбиране

Същевременно позволява гъвкава настройка на защитната стена, фитрите и поведението в случай на заплахи.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

 

 

Outpost Firewall Free 2009

Безплатен софтуер за реализиране на защитна стена от типа firewall за частно и нетърговско използване. Ефективно защитава компютъра от хакерски атаки.

 

               Възможности

 • Показва отворените портове на компютъра;

 • Показва сесиите, които комуникират с отдалечени WEB сървъри;

 • Създаване на правила за управление на достъпа по време и по вид протокол.

 • Забрана по сайтове или ключови думи за посешение на определени страници в Интернет.

 • Забрана на нежелани реклами.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

Инсталация и съпровождане

 

Webroot Desktop Firewall

Безплатен софтуер за реализиране на защитна стена от типа firewal, предназначен за защита на компютъра от хакерски атаки.

 

                 Възможности

 

Блокиране и управление портовете на компютъра от зловреден софтуер, хакерски атаки и т.н.]

Предлага защита на пощенския клиент]

Филтриране и забраняване на URL адреси]

Саниране за отворен порт и блокирането му

Блокиране на достъпа през USB входовете и други периферни устройства и т.н.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

 

Windows Firewall Control

Безплатен софтуер за управление на вградената защитна стена в операционни системи Windows, вкл. Vista, 7 и 8. Отличава с простота на използване, управление чрез менюта  и интуитивна навигация. Притежава обучетелен модул.

 

                 Възможности

 

 • Контрол на мреживи връзки;

 • Задаване на провила;

 • Импортиране и експортиране на политики.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

 

ZoneAlarm Free

Безплатен софтуер за реализиране на защитна стена от типа firewal, който осигурява добра и надеждна защита на компютъра, както от външни, така и от вътрешни атаки.

                Възможности

 • Hъвкави и интуитивни настройки;

 • Добри  филтри за приложенията;

 • Поддържа проверка на цифров подпис;

 • Прави подробен логфайл на събитията;

 • Прави автоматична проверка на електронната поща;

 • Блокира рекламни банери, изскачащи прозорци и още много функции.
   

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

 

 

2ip Firewall Tester v.1.0
Безплатен софтуер за тестване на защитни стени.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма

Инсталиране и проверка

 

Kerio Control

Безплатен софтуер, включващ маршрутизатор, защитна стена, URL филтър и други компоненти.

 

                Възможности

 • Водене на статистика;

 • Съставяне на отчети за мрежовата дейност на потребителя;

 • Анализира мрежовите данни и ги привежда в прости за възприемане графики;

 • Задаване на ограничения за използване на Интернет.
   

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски

Инсталиране на безплатната програма