Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010

 

АВТОРИЗАЦИЯ безплатен софтуер

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Консултации]

 

Авторизация на системата с помощта на видеокамера: Rohos Face Logon FREE

 

Допълнителна защита при  авторизация в системата: Rohos Logon Key FREE

 

Авторизация с парола:

WinLock

 

Авторизация с парола:

WindowsGuard v.7.2.5

Rohos Face Logon FREE

Безплатен софтуер, осигуряващ удобен и безопасен вход в операционната система Windows на база  идентификация на лицето на собственика.

 

Автоматичното разпознаване се извършва с помоща на всяка съвместима с  Windows видеокамера.

 

Rohos Face Logon осъществява идентификация на потребителя с помоща на биометрична проверка, основана на технологията невронни мрежи.

 

                 Възможности на Rohos Face Logon FREE

 • Автоматичен вход в системата след разпознаване на лицето;

 • Последните успешни, както и неуспушни опити за влизане в системата с помощта на  Web камерата се записват и съхраняват;

 • Всички зарегистрирани изображения на лицата се  съхраняват, а изображенията с лошо качество могат да бъдат премахнати;

 • Поддръжка на няколко потребителя - могат да бъдат регистрирани няколко потребителя за вход в един отчетен запис.

 • Позволява да се използва  USB флаш памет, като резервен ключ за вход в Windows.

                   Преимущества на Rohos Face Logon FREE

 • Исползването на Web камерата за авторизация прави влизането в  Windows по-удобно и бързо.

 • Програмата се настройва и използва леко.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма


Rohos Logon Key FREE

Безплатен софтуер, осигуряващ удобен начин за управление на достъпа до компютъра с използване на USB ключ вместо обикновена парола.

 

                    Възможности на Rohos Logon Key FREE

 • Замяна на слабата паролна авторизация с физически USB ключ;
  Повишена безопастност на системата, чрез използване на сложна парола;

 • Паролата автоматично се предава в системата с USB ключ;

 • Данните в USB ключа са шифрирани по алгоритъма AES-256 (стандарт за шифриране в САЩ);

 • Ключът е невъзможно да бъде открит чрез копиране на файлове на друг диск.

 • Паролата на ключа не се съхранява в открит вид .

                   Преимущества на Rohos Logon Key FREE

Удобен и лесен авторизиран достъп до компютъра;

Силна защита на компютърната система.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма

 

WinLock

Безплатен софтуер, осигуряващ управление на достъпа до служебни или обществени компютри.

 

Програмата WinLock се явява инструмент за настройка на системата за сигурност на Windows при ползване на служебни или обществени компютри. Позволява само на упълномощени потребители да изпълняват действия от критично значение за блокираните компютри.

 

                Възможности на WinLock

 • Задаване време за работа с компютъра;

 • Блокиране на "горещи клавиши" десктопа, менютата и т.н.

 • Заключва файлове, приложения, харддискове;

 • Филтрира и забранява достъпа до определени Интернет сайтове и още много.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма

 

 

WindowsGuard v.7.2.5

Безплатен софтуер, позволяващ да се блокира с помаща на парола достъпа до всяка програма, прозорец или файл, намиращ се на вашия компютър.


                Възможности за установяване на защита:

 • На всеки елемент на операционната система;

 • Достъпа до Интернет;

 • Забрана за инсталиране и деинсталиране на програми.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма