Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010

 

БИОМЕТРИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Консултации]

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТЪПА

 

РЕГИСТРАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

 

БИОМЕТРИЯ

 

ПАРОЛИ

 

АВТЕНТИФИКАЦИЯ 

 

АВТОРИЗАЦИЯ безплатен софтуер

 

ПАРОЛИ безплатен софтуер   

 

 

Биометрия

Наука, използвана за идентификация на потребителите въз основа на техните физически параметри.

 

        Биометричните методи включват:

  • Идентифициране пръстови отпечатъци;

  • Геометрия на дланта

  • Сканиране на ириса или ретината;

  • Гласово и лицево разпознаване.

Методи като ДНК, ушната мида и разпознаване на почерка могат да се използват само ако се изискват изключително сигурни защитни механизми.

 

Принцип на функциониране на биометрията

Доказването на автентичността на потребителя по биометричен път е процес, протичащ на два етапа.

  • В първата фаза съответен уред сканира индивидуалните данни на хората и ги записва в списък. Уникалните индивидуални свойства се извличат и конвертират в отделни шаблони, които се записват като криптирани цифрови данни.

  • Във втората фаза потребителят отново преминава през процеса на сканиране, резултатът от което се сравнява с шаблоните от базата данни. По такъв начин той получава или не получава достъп.

Внедряването на всеки биометричен метод може да предложи високо ниво на сигурност, но високата цена на хардуера, инсталирането и интегрирането с останалите корпоративни системи, както и обучението на крайните потребители все още е основна пречка и често не оправдава подобрената защита.

 

Всекидневните операции като включване на нов отпечатък в системата, ако потребителят "повреди" своя идентификационен пръст, лесно могат да бъдат управлявани централизирано.


Биометрични технологии

 

Сваляне на пръстови отпечатъци

Дактилоскопните скенери са най-често срещаната форма на биометрия, поради използването на евтин и лесен за внедряване метод. При тях се използват следните подходи:

  • Проследяване ръбовете на палците;

  • Запомняне цялата "шарка" на ръката;

  • Използване специални методи като ултразвук.

 

Гласовото разпознаване

Намира се в начална фаза на развитие. Разнообразието от телефонни апарати и различното качество на линиите създава големи предизвикателства пред технологията за нейното внедряване в обществените мрежи.

 

Сканиране на ретината

С помощта на светлинен лъч с малък интензитет се проследяват характерните черти на ретината. Методът се прилага лесно, но интегрирането със останалите системи е трудно, макар че последните разработки отбелязват голям напредък и в тази насока.

 

Лицевото разпознаване

Сравняват се характеристиките на лицето на потребителя със записаните резултати на изчислителен алгоритъм (подобен на hash функцията за данните). Предлага сериозно ниво на сигурност. Някои системи обединяват две статични изображения, а други, според твърденията на разработчиците, са способни да открият даден индивид в група хора.