Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010

 

ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Студентите] [Консултации]

 

ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

 

КРИПТОГРАФСКИ КОНТРОЛНИ СУМИ

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

 

 

Цялостност на данните

 

Услугата за сигурност осигурява цялостността на данните и съобщенията, помага да се осъществи защита на информацията от неавторизирана модификация.

 

Не авторизираната  модификация може да бъде:

  • Умишлена модификация;

  • Случайна модификация.

Тази услуга може да бъде осигурена с помощта на следните механизми за сигурност:

 

Основни понятия за цялостност на данните

 

Среда за защита на цялостността на данните - среда, в която се предотвратява или открива несанкционирано модифициране на данните.

 

Екраниране - преобразуване на данните с цел обезпечаване на цялостността на данните.

 

Верификация – установяване на съответствие между приетата и предадена информация с помощта на логически методи.

 

Методи за осигуряване цялостността на данните

Механизми за защита

  • Криптографски контролни суми

  • Код за автентификация на съобщенията, използван за защита на програмно осигуряване или файлове;

  • Електронен подпис, базиран на секретни ключове;

  • Електронен подпис, базиран на открити ключове;

  • Детайлен механизъм на привилегии;

  • Правилно определяне на правата  при управление на достъпа;

  • Програмно осигуряване за откриване на вируси;

  • Бездискови работни станции.