ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

CobiT модел на зрялост

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Стандарт CobiT

CobiT принципи на управление на ИТ

CobiT модел на зрялост

 

 

Моделът на зрялост в CobiT е предназначен за контрол над ИТ процесите в организацията.

Той се базира на модела CMM, разработен от Института за проектиране и разработка на програмно осигуряване (Software Engineering Institute), създаден за оценка зрялостта на разработката на програмно оситураване.

На база скалата на зрялост определена за всеки от 34 –те процеса, ръководството може да изясни:

  • Текущия статус на организацията — да оцени нивото на зрялост на което се намират ИТ процесите;

  • Текущия статус на добрите практики в отрасъла – да сравни своята организация с най-добрите в отрасъла;

  • Текущия статус на международните стандарти — да проведе допълнително сравниение и сертификация;

  • Статуса на организацията след усъвършенстване— да оцени стратегията на организацията и очакваните резултати.

 

 

Критерии за оценка нивото на зрялост на ИТ процесите

Критерий / Нива

0

1

2

3

4

5

Осъзнат е проблема за необходимостта от внедряване и развитие на ИТ услугите

0

1

1

1

1

1

Процесът е логически обоснован, разробатен и внедрен

0

0

1

1

1

1

Процесът е насочен към реализиране потребностите на бизнеса и е интегриран в бизнес процесите

0

0

1

1

1

1

Осъществява се регулярно измерване на ефективността на процеса и неговата реализация

0

0

0

0

1

1

Определят се и се изучават примери за добра практика които се използват за определяне, планиране и внедряване на подобрения.

0

0

0

0

0

1

 Обща оценка

0

1

2

3

4

5

Пример за оценка нивото на зрялост на ИТ процесите