APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

Методология за проектиране на ИС

Методологията е набор от процедури, техники, средства заедно с документацията към тях, която подпомага разработчиците в усилията им да изградят нова информационна система.

 

Методологията се състои от фази, които  водят разработчика в неговия избор на техники, които са най-подходящи за всяка фаза на проекта и могат да го подпомогнат в планирането, управлението, контрола и оценката на проектите.

 

 

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

 

 

Философия на методология за проектиране на ИС

Обикновено всяка методология се базира на определена философия, в противен случай тя щеше да се нарича метод. Някои от методологиите наблягат върху хуманните аспекти на ИС, втори се стремят да бъдат научни като подход, трети са прагматични, а някои се опитват да автоматизират колкото се може повече от процеса на разработката.

 

 

Цели на методология за проектиране на ИС

Целите, които отделните методологии си поставят, независимо от базовата философия, могат да бъдат обобщени така:

  • Точно да отразяват изискванията към ИС.

  • Да осигуряват такъв метод на разработка, който да позволява да се следи развитието на проекта.

  • Да осигуряват разработката на ИС в подходящото време и на допустимата цена.

  • Да създават ИС, която да е добре документирана и лесно се поддържа.

  • Да осигуряват индикация за необходимостта от промени в проекта, колкото е възможно по-рано.

  • Да осигуряват разработка на ИС, която да се харесва на потребителите.