APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

В ранните години на компютрите (до 1960г.)приложенията се разработваха без използването на специална методология. По онова време акцентът беше поставен върху програмирането. Разработчиците на информационни системи бяха с техническа подготовка, но без специфични умения за анализ на потребителските изисквания. В процеса на разработката на системата те  се осланяха на своя собствен опит и се учеха от грешките си. Това често водеше до създаване на приложения, които се разминаваха с изискванията на практиката.

 

Най-общо могат да се посочат следните проблеми в процеса на разработката на информационни системи:

  • Разработката на приложения редовно превишаваше планирания срок, а програмистите бяха затрупани с преработка на програми, намиращи се вече в експлоатация.

  • Често се случваше потребителят да идва с искане за някой допълнителен отчет или модификация на вече внедрената система. Извърш­ваните проме­ни имаха нежелан ефект върху другите части на системата.

  • Често се работеше на парче—автоматизиране на отделни дейности, без да съществува връзка между тях.

  • По този начин се създаваше порочен кръг на непрекъснати изменения, който  водеше до разочарование както сред потребителите, така и сред програмистите.

С  течение на времето настъпиха  някои  основни  промени:

  • Разбра се, методологията за анализ и проектиране на информационните системи е от съществено значение за крайните резултати на разработката.

  • Изясни се различната роля на системния аналитик от тази на програмиста.

  • Осъзна се фактът, че в синхрон с растежа на организациите е желателно да се изостави работата на “парче” и да се премине към изграждането на интегрирана информационна система.

  • Разпространи се убеждението, че разработката на информационни системи трябва да се подчинява на определена методология.