APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

Един от най-сериозните въпроси, изправящи се в самото начало пред разработчика е този, свързан с избора на адекватна методология за проектиране на информационната система. Тези затруднения са свързани, както с факта, че в момента съществува изключително многообразие от методологии, а също и с този, че терминът методология не е ясно специфициран в контекста на проектирането на информационни системи.

 

Според редица автори светът се е озовал в методологична джунгла. Направените изследвания през 1988 г. са показали съществуването на приблизително 300 методологии, обхващащи и решаващи болшинството от проблеми. През 1994 г. те са вече над 1000. Днес, техният брой е изключително трудно, ако не и невъзможно да се определи.