Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

В литературата се разглеждат различни причини за успеха на концепцията 6 сигма, като най - общо ключовите фактори за успех могат да се сведат до следното:

  • Висока степен на организираност – цялата дейност се провежда в рамките на проекти, всеки от които има установени цели, срокове, бюджет, разпределение на правата и отговорностите и оценен риск, подробно деловодство и т.н.

  • Ориентация към краен финансов резултат. нито един проект не получава одобрение, ако не е определен неговия краен резултат във вид на печалба

  • Наличие на изградена инфраструктура – обезпечаване на дейността по усъвършенстване с необходимите ресурси.

  • Използване на интегриран подход – обединява ориентацията към процесна организация с по-пълно използване на човешки фактор.

  • Обединяване на инструментите за усъвършенстване в една система – ефективно използване на известни и мощни методи с помощта на добре обучени екипи.

  • Подреден във времето и доказал се в практиката подход  (цикъл  MAIC) ,  за реализация на проекти по усъвършенстване

  • Лидерство и активна позиция на топ мениджмънта.

  • Приемане на решения, базирани на факти, а не на предположения – развита информационна система.